Skip to main content

Äldre och matvanor 725x272

Äldre & matvanor

Undernäring
Det räcker med en snabb titt på ålderspyramiden för att inse att de äldre i Sverige snabbt blir fler. Äldrevården får ett växande ansvar och i det ingår maten.

Undernäring är ett stort problem inom äldrevården. Problemen uppstår ofta medan de gamla fortfarande bor hemma och det är svårt att ha riktig kontroll på vad de får i sig. För det mesta upptäcks situationen när de flyttar in på särskilt boende. Men det kan fortfarande vara svårt att göra något åt det. Alla som kan behöver hjälpas åt för att komma åt problemet.

Det är viktigt att kontinuerligt följa de gamlas näringsstatus, genom att t.ex. observera ofrivillig viktnedgång, tugg- och sväljsvårigheter eller aptitlöshet. Ju snabbare åtgärderna sätts in, desto större möjligheter att kunna vända en negativ trend. En ganska liten förändring kan göra stor skillnad på en skör persons livskvalitet.

Läs mer om

 • Orsaker

  Orsaker
  Undernäring hos äldre kan vara svår att upptäcka. Orsakerna kan vara många. De som bor hemma har kanske inte full kontroll på vad kroppen behöver.
 • Vad kan man göra åt det?

  Nypondryck
  Undernäringen hos gamla är inget litet, okänt problem. Det är utbrett och ett känt faktum, men problemet går för det mesta att göra något åt. 
 • Ansvar och roller

  Äppeldryck Energi
  Vi är många som delar på ansvaret för våra äldres hälsa och välbefinnande. Viktigast av alla är nog de som har det dagliga ansvaret - undersköterskor och vårdbiträden. Men även dietister, sjuksköterskor, läkare, köksperson...